Detailhandelsvisie, detailhandelsnota, retail, marketing, vernieuwing, innovatie, gianotten, henk, vastgoed, conceptontwikkeling, consumentengedrag, onderzoek, advies, retailvisie, Onderzoek, advies, ondernemerschap, innovatie, belevingsonderzoek, consumentengedrag, experience, detailhandelsvisie, psychologie, marktonderzoek, beleidsonderzoek, trendstudies, management, organisatie, veranderingsmanagement, koopstromen, koopstroomonderzoek, Presentaties, ondernemerschap, innovatie, colleges, workshops, inleiding, workshop, voordracht, detailhandel, retail, trends, consumentengedrag, retailtrends, vastgoedmarkt, marketing, college, consumentenonderzoek, marktonderzoek, conceptontwikkeling, veranderingsmanagement, strategieontwikkeling, kennisuitwisseling, kennismanagement, theorie, praktijk, beslissingen, advies, research, management

Ontwikkeling nieuw concept voor Almere - Garma bv voor Onderzoek en Advies voor Retail, Innovatie en Ondernemerschap

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ontwikkeling nieuw concept voor Almere

In de afgelopen jaren hebben wij veel projecten uitgevoerd voor de gemeente Almere. Voor de stad als geheel is een ontwikkelingsvisie opgesteld en er zijn meerdere projecten uitgevoerd in de stadsdelen, met name in Almere Stad, Haven, Poort en Hout. Recent zijn door New Chinatown bv plannen ontwikkeld voor de vestiging van een New Chinatown Almere (NCA) aan de rand van het stadshart. Het betreft een ontwikkeling van € 260 miljoen.


In NCA worden volgens de plannen behalve winkels een markthal horeca-, kunst- en cultuurvoorzieningen, een hotel, woningen, een nachtclub met casino en een hogeschool gevestigd.
In 2013 is in opdracht van de initiatiefnemers aan Garma bv en Bureon gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van de plannen voor de ontwikkeling van een New Chinatown Almere en naar de economische effecten ervan. Ook is een advies uitgebracht over het concept van NCA en de voorwaarden waaronder dit kan worden gerealiseerd.

Almere Vandaag 8 november 2013
Initiatiefnemer Chinatown Almere gaat gestaag door met ambitieus plan 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu