Detailhandelsvisie, detailhandelsnota, retail, marketing, vernieuwing, innovatie, gianotten, henk, vastgoed, conceptontwikkeling, consumentengedrag, onderzoek, advies, retailvisie, Onderzoek, advies, ondernemerschap, innovatie, belevingsonderzoek, consumentengedrag, experience, detailhandelsvisie, psychologie, marktonderzoek, beleidsonderzoek, trendstudies, management, organisatie, veranderingsmanagement, koopstromen, koopstroomonderzoek, Presentaties, ondernemerschap, innovatie, colleges, workshops, inleiding, workshop, voordracht, detailhandel, retail, trends, consumentengedrag, retailtrends, vastgoedmarkt, marketing, college, consumentenonderzoek, marktonderzoek, conceptontwikkeling, veranderingsmanagement, strategieontwikkeling, kennisuitwisseling, kennismanagement, theorie, praktijk, beslissingen, advies, research, management

The Wheel of Retail turns again - Garma bv voor Onderzoek en Advies voor Retail, Innovatie en Ondernemerschap

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

The Wheel of retail turns again! (april 2014)

Al sinds begin 2013 wordt onder auspiciën van de Thuiswinkelorganisatie het project
Shopping2020: Hoe shopt uw klant in 2020’ uitgevoerd’. Met medewerking van honderden
experts werd in 2013 vooral veel onderzoek uitgevoerd. En in de komende maanden worden –
opnieuw met medewerking van heel veel experts – de actieplannen ontwikkeld.
Altijd spannend om over de toekomst na te denken. Nu ben ik al jarenlang bestuurslid van
Vedis Detailhandelsplatform. Vedis is 51 jaar geleden opgericht door prof. dr. drs. Anton
Dreesmann, de toenmalige bestuursvoorzitter van het Vendex-concern. Het was wellicht geen
toeval dat Dreesmann Vedis oprichtte in het jaar dat hij promoveerde, in 1963. Hij gaf Vedis
als missie mee het vervullen van een brugfunctie tussen wetenschap en praktijk. Vedis is nog
steeds een leuke en florerende club die allerlei bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en
congressen organiseert voor de leden. Voor wie meer wil weten, zie www.vedis.org
Nu heeft Vedis in haar bestaansgeschiedenis een aantal jubileumpublicaties uitgebracht.
Laatst kwam ik het boek ‘
Dynamiek in de Distributie’ tegen, dat in 1988 vanwege het 25-jarig
jubileum van Vedis is gepubliceerd. Het is een lijvige bundel met 30 meer of minder
wetenschappelijke artikelen van de hand van hoogleraren als Rob van der Kind, Jan Bunt,
Anton Dreesmann, Fred Lachotzki, Jan de Jong, Ad van Goor, Theo van Hoorn, Fred van
Raaij, Leen Bak, Jan Bunt en Wim van de Ster.
Het laatste hoofdstuk van het boek heeft als titel ‘Toekomstperspectief’. Ook dit is leuk om te
lezen. Het volgende stukje gaat over de toekomst van de detailhandel zoals daar 26 jaar
geleden – in 1988. Stelt u zich voor, we beschrijven in 1988
Shopping2014.
Los van de terminologie – het gebruik van ouderwets klinkende woorden als telematica,
elektronische transactiecommunicatie, elektronische hulp en teleshopping – wordt heel goed
voorzien wat er vandaag de dag in de retail gebeurt:
“De informatietechnologie en met name telematica – het vrijwel tijdloze
informatietransport over afstand – zal zijn eigen bijdrage leveren aan de efficiency en
effectiviteit in de distributie. De elektronische transactiecommunicatie kan zorgen voor
een snelle en goedkope afhandeling van transacties; dit is vooral van belang in branches
waar routinematig met hoge bestelfrequentie wordt gekocht. Ook het elektronisch
berichtenverkeer tussen industrie en handel en binnen de handel kan zorgen voor snelle
en actuele informatie-uitwisseling. Public access teleshopping tenslotte kan het
assortiment van een winkel, tegen geringe meerkosten, uitbreiden.
Op maat gesneden productinformatie kan eenvoudig in de winkel op het scherm
gebracht worden, zelfs door de producent. Prijsvergelijking wordt gemakkelijker, hetgeen
een druk op de prijzen zal impliceren. De elektronische hulp zal maar ten dele in
prijsvoordelen resulteren; zij zal gedeeltelijk de kwaliteit van de dienstverlening moeten
verbeteren, omdat minder tijd nodig is voor routinematige activiteiten.
Winkels zullen op basis van gemakkelijk toegankelijke databases klantenprofielen kunnen
ontwikkelen. De detailhandel kan dan door direct marketingcommunicatie zijn
doelgroepen selectief benaderen, hierbij inspelend op de gefragmenteerdheid van de
markt. Hij zal zich communicatief als specialist kunnen manifesteren. Daarnaast zal hij
door direct marketing teleshopping kunnen combineren met winkelactiviteiten.
Informatietechnologie, kortom, biedt de mogelijkheid de binding tussen klant en
detailhandel te versterken.”
Bron: Dynamiek in de Distributie, Vedis en Kluwer,1988
- Uitgebreide assortimenten tegen geringe meerkosten
- Op maat gesneden productinformatie op het scherm
- Prijsvergelijking met als gevolg druk op de prijzen
- Winkels die via gemakkelijk toegankelijke databases klantprofielen ontwikkelen
- Selectief benaderen van gefragmenteerde markten
- Informatietechnologie gebruiken om de klantbinding te vergroten
- Logistiek op basis van zinvolle informatie
- Promoties op basis van deugdelijke klantinformatie
- Teleshopping combineren met winkelactiviteiten
Dit laatste noemen we nu cross channel of omnichannel of multichannel of hoe dan ook.
We kunnen bijna wekelijks marketeers en andere deskundigen in de vakbladen vergelijkbare
trends zien signaleren.
Alsof de tijd heeft stil gestaan en het wiel steeds weer opnieuw wordt uitgevonden. Het is
allemaal al veel eerder geconstateerd. En dat in een tijd dat nog niemand ooit van internet had
gehoord. Dat zou nog bijna 10 jaar duren.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu