Detailhandelsvisie, detailhandelsnota, retail, marketing, vernieuwing, innovatie, gianotten, henk, vastgoed, conceptontwikkeling, consumentengedrag, onderzoek, advies, retailvisie, Onderzoek, advies, ondernemerschap, innovatie, belevingsonderzoek, consumentengedrag, experience, detailhandelsvisie, psychologie, marktonderzoek, beleidsonderzoek, trendstudies, management, organisatie, veranderingsmanagement, koopstromen, koopstroomonderzoek, Presentaties, ondernemerschap, innovatie, colleges, workshops, inleiding, workshop, voordracht, detailhandel, retail, trends, consumentengedrag, retailtrends, vastgoedmarkt, marketing, college, consumentenonderzoek, marktonderzoek, conceptontwikkeling, veranderingsmanagement, strategieontwikkeling, kennisuitwisseling, kennismanagement, theorie, praktijk, beslissingen, advies, research, management

Second Opinion gemeente Breda - Garma bv voor Onderzoek en Advies voor Retail, Innovatie en Ondernemerschap

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Second Opinion binnenstad Gemeente Breda
Zowel het College als de Gemeenteraad van Breda zijn met onderzoek en advies ondersteund bij de besluitvorming over de ontwikkeling van het project Achter de Lange Stallen in de binnenstad van Breda. Het betreft een investering van € 170 miljoen. Het programma omvat 20.000 m² winkels en horeca, 160 woningen en 1.000 parkeerplekken. Het plan is in een samenwerking van MAB Development en Dura Vermeer Vastgoed ontwikkeld. Begin 2013 hebben wij voor het College van Breda een Second Opinion onderzoek verricht. De vraag werd gesteld of het verstandig was het project te ontwikkelen gezien de omstandigheden in de detailhandel. Er zijn door ons 3 scenario’s ontwikkeld.

Ook zijn de randvoorwaarden geformuleerd voor het flankerend beleid waaronder het project gerealiseerd zou kunnen worden. Na het advies aan het College is eind 2013 door ons in opdracht van de Gemeenteraad een advies opgesteld over de wijze waarop in de binnenstadsvisie op Breda aan de gestelde condities is voldaan.
Op 19 december 2013 heeft de Gemeenteraad ingestemd met de uitvoering van het project en haar tevredenheid uitgesproken over de wijze waarop aan de randvoorwaarden voor het flankerend beleid is voldaan.

Download
Samenvatting advies aan College van april 2013
Advies aan de Raad van december 2013

Breda Dichtbij, 2 april 2013. Onderzoek: Achter de Lange stallen wenselijk onder voorwaarden
BN De Stem, 13 december 2013. Politiek Breda vóór project Lange Stallen


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu