Detailhandelsvisie, detailhandelsnota, retail, marketing, vernieuwing, innovatie, gianotten, henk, vastgoed, conceptontwikkeling, consumentengedrag, onderzoek, advies, retailvisie, Onderzoek, advies, ondernemerschap, innovatie, belevingsonderzoek, consumentengedrag, experience, detailhandelsvisie, psychologie, marktonderzoek, beleidsonderzoek, trendstudies, management, organisatie, veranderingsmanagement, koopstromen, koopstroomonderzoek, Presentaties, ondernemerschap, innovatie, colleges, workshops, inleiding, workshop, voordracht, detailhandel, retail, trends, consumentengedrag, retailtrends, vastgoedmarkt, marketing, college, consumentenonderzoek, marktonderzoek, conceptontwikkeling, veranderingsmanagement, strategieontwikkeling, kennisuitwisseling, kennismanagement, theorie, praktijk, beslissingen, advies, research, management

Stilstand is achteruitgang - Garma bv voor Onderzoek en Advies voor Retail, Innovatie en Ondernemerschap

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Stilstand is achteruitgang (febr 2014)

Half februari verscheen een van de betere rapporten uit de reeks die het programma Shopping 2020 heeft opgeleverd. Ik bedoel het rapport over de Nieuwe Winkelstraat, dat door INretail en de Nederlandse Raad van Winkelcentra is opgesteld. Een groot deel van de aanbevelingen in het rapport komt overeen met de randvoorwaarden die wij in 2013 voor het College en de Raad van Breda hebben geformuleerd bij de doorontwikkeling van de binnenstad van Breda. Deze voorwaarden zijn uitgewerkt en geborgd in de gemeentelijke visie op de binnenstad van Breda. Het belangrijkste is, dat gemeenten keuzes maken. In de eerste plaats om waar noodzakelijk te durven kiezen voor vernieuwing. Stilstand is altijd achteruitgang en dat leidt tot een sleetse detailhandel waar niemand op zit te wachten. Veel gemeenten zijn in de afgelopen jaren – voor een groot deel terecht – terughoudend geweest met het toevoegen van winkelmeters.

Maar dit betekent niet, dat we alles moeten laten zoals het was. Uit onderzoek blijkt namelijk ook, dat zo’n 60% van al onze winkelcentra toe is aan modernisering. De combinatie van kopen bij webshops en stenen winkels vraagt vandaag de dag om eigentijdse winkels, binnensteden en winkelcentra, die convenience en beleving bieden en die ook op technologisch gebied voldoen aan de hedendaagse consumentenwensen.

Natuurlijk hebben we in ons land te veel winkelmeters. Volgens het rapport van INretail en de NRW moet 20 tot 30% van de meters uit de markt worden gehaald. Nu zijn er in ons land veel ‘slechte’ winkelmeters. In de periferie en op industrieterreinen, in troosteloze aanloopstraten, die hun functie allang hebben verloren en in sterk verouderde winkelcentra. Voor gemeenten is het belangrijk om keuzes te maken. Je kunt als gemeente de detailhandel niet laten versloffen, maar je kunt niet én vernieuwen én alle bestaande meters in de lucht houden.

In Rotterdam is in de binnenstad veel nieuwe winkelruimte in aanbouw. In het Stationsgebied, aan het Stadhuisplein, het Forum naast de Koopgoot en de nieuwe Markthal. Tegelijkertijd investeert Rotterdam niet meer in verouderde winkelgebieden. Om met wethouder Karakus van Rotterdam te spreken: ‘Rotterdam wil af van slechte winkelstraten en investeert niet langer in winkelgebieden die al langere tijd te kampen hebben met leegstand. Het is tijd om duidelijke keuzes te maken en een aantal winkelstraten kleiner te maken en om te vormen’. Er moet dus tegelijkertijd worden geïnvesteerd in kansrijke straten en centra, in het bestrijden van leegstand en het uit de markt halen van kansloze winkelmeters.

Elke gemeente speelt een uiterst belangrijke rol bij het creëren van randvoorwaarden: het stimuleren van samenwerking, het profileren van een aanloopstraat door onderscheidende winkeltrekkers, het saneren of herstructureren van aanloopstraten, het geven van een vrije bestemming aan locaties (als hotel, eetcafé, woning, dienstverlener, ambacht, atelier etc.) en het stimuleren van ondernemerschap. Hoewel ketens consumenten zekerheid en comfort bieden, zorgen juist die zelfstandige ondernemers voor de individuele benadering en de verrassing (zie mijn eerdere blog over comfort en excitement). Beide zijn nodig om de consument te geven wat het vraagt: een aantrekkelijke winkelstad.


Noot:
Zie voor de adviezen aan Breda, onder de tag projecten. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu